Facebook Pixel

ขั้นตอนการชำระเงิน

 สามารถเลือกการชำระเงินได้  2 ช่องทาง

1. โอนเงินผ่านธนาคาร 

ชื่อบัญชี : บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขา : รามอินทรา กม4.5 

เลขบัญชี : 076-282955-4

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยสามารถแจ้งชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์   2. ชำระผ่านบัตรเครดิต /เดบิต 

หลังจากที่กดปุ่ม จ่ายเงิน จะเข้าสู่เว็บไซต์ 2c2p เพื่อกรอกข้อมูลบัตร